کمیته‌ی صلح ولایتی، ضمن معرفی اعضای جدید این کمیته، از والی بامیان تقدیر کرد

 
کمیته‌ی صلح ولایتی، ضمن معرفی اعضای جدید این کمیته، از والی بامیان تقدیر کرد
_________________________
چهارشنبه، 9 جوزا 1397
محمد طاهر زهیر والی بامیان، با اشاره به چهار دهه جنگ و منازعه و گسست‌های اجتماعی که بوجودآمده است، خطاب به اعضای کمیته‌ی ولایتی صلح، گفت: یکی از راههای غلبه بر دسایس و توطئه‌های دشمن و اتحاد و انسجام مردم، بسیج و تشویق مردم در سهمگیری و مشارکت فعال در پروسه‌ی انتخابات، گرفتن تذکره و ثبت نام رای دهندگان است.
آقای زهیر، ضمن تأکید بر تامین صلح و امنیت در بامیان، متعهد به همکاری همه جانبه‌ی اداره محلی با کمیته‌ی ولایتی صلح شد.
والی بامیان، تعیین اعضای جدید کمیته‌ی صلح و تکمیل شدن آن را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد تا این کمیته فعالیت های مفید و مؤثر، در راستای تأمین و توسعه‌ی صلح داشته باشد.
در این مراسم، محمد صادق علیار رئیس کمیته ولایتی صلح، بامیان را پرچمدار صلح عنوان کرد و تأمین صلح و امنیت در بامیان را اتفاقی ندانسته و آن را محصول خواست و اراده‌ی مردم و اداره محلی بامیان دانست.
ایشان از اقدام شجاعانه‌ی مقام ولایت و رئیس امنیت ملی، در دره شکاری و خط مقدم دفاع از حریم بامیان، که باعث امیدواری و حمایت مردم از دولت و سرانجام نجات بامیان از تهاجم خطرناک مخالفین مسلح دولت گردید، با اعطای تحسین نامه، تشکری و قدردانی کرد.
این مراسم، به منظور معرفی معاون و اعضای جدید کمیته‌ی ولایتی صلح بامیان برگزار شده بود.
در این مراسم، ملا کبیر بحیث معاون، فاطمه رضایی، سید غلام حسن، حاجی محمد یاسین احمدی رئیس شورای علما و سید علی هاشمی رئیس شورای ولایتی بحیث اعضای جدید کمیته‌ی ولایتی صلح بامیان معرفی گردید.