والی بامیان در سفرش به ولسوالی کهمرد مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق کرد.

 

والی بامیان در سفرش به ولسوالی کهمرد مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق کرد. 
۹ جواز ۱۳۹۷

روز گذشته ۸ جوزا ۱۳۹۷، نشست مردمی به حمایت از انتخابات پیشرو با حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان در تعمیر لیسه نسوان مرکز ولسوالی کهمرد برگزار گردید. هدف از برگزاری این همایش آگاهی دهی در مورد انتخابات و بررسی خسارات اخیر حوادث طبیعی در این ولسوالی بوده است. 
جنرال حیات الله روستازاده رئیس امنیت ملی، مولوی یوسف مظهری عضو شورای ولایتی، محمد ایوب آروین رئیس معارف، احمد رضا رفعت رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در این سفر آقای زهیر والی بامیان را همراهی کردند.

والی بامیان، از حضور پر شکوه مردم کهمرد در این همایش قدردانی کرد و در مورد انتخابات برای مردم معلومات ارائه کرد، از تلاش و همکاری های روئسای شورا های قریه، علما، متنفذین، بزرگان، معلمین، متعلمین، زنان و مردان در راستای تقویت روند توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان سپاسگزاری میکنم. آقای زهیر علاوه کرد: اعتبار کارت های گذشته باطل شده است، به هیچ صورت در روز رای دهی قابل استفاده نخواهد بود. والی بامیان تاکید ورزید شوق و شور مردم دیگر ولایات جهت اشتراک در انتخابات مایه امیدواری است، همچنین ما از این حق سیاسی خود استفاده کرده و ثبت نام نمائیم، این فضای امن بامیان زمینه را برای ما فراهم کرده است که حضور وسیع تر داشته باشیم.
آقای زهیر افزود: واجدین شرایط رای دهی زن و مرد باید ثبت نام کنند، با رای شان نظام مردم سالاری را تقویت دهند. به هیچ کس اجازه ندهیم که فضای امن و صلح آمیز ما را به میدان جنگ و تاراج مبدل سازند. 
در پایان به احمد رضا رفعت رئیس حوادث هدایت داد که خسارات حوادث طبیعی مردم کهمرد بررسی گردد و به زودترین وقت رسیدگی لازم صورت بگیرد.

ولسوال کهمرد ضمن خوش آمدید گویی به مهمانان هدف محفل را به اشتراکین معرفی کرد و در سخنانش تاکید ورزید که حکومت محلی کهمرد همکاری قاطع مردم را در تمام عرصه ها دارد.
مولوی یوسف مظهری عضو شورای ولایتی از حضور با شکوه زنان و مردان کهمرد در جهت ثبت در انتخابات اظهار امیدواری کرده گفت: بیاید بر شایعات دروغ دشمن تن ندهیم بلکه با سهم گیری خود این پروسه ملی را تقویت بخشیم. 
در این میان ریئس شورای علمای ولسوالی کهمرد مشکلات و خسارات ناشی از سیلاب های اخیر را شریک ساخت، وی اشاره کرد که در مکتب به روی طبقه اناث و ذکور باز در این ولسوالی باز است، پروسه ثبت نام که یک پروسه ملی و سرنوشت ساز است به خوبی و قناعت بخش پیش میرود. این عالم دین اشاره کرد که حکومت داری در ولسوالی کهمرد شفاف است و ما از تامین عدالت در اینجا رضایت داریم. 
در این نشست مردمی محمد ایوب آروین رئیس معارف روی ثبت نام در انتخابات صحبت کرد و گفت وزارت معارف با کمیسیون مستقل انتخابات همکار است. وی اشاره کرد که در گذشته ما از روش حکومت داری ها انتقاد میکردیم اما امروز شما با رای تان حکومت را مشروعیت میدهید و از راه رای شما به قدرت و حکومت شریک هستید، پس لازم است که در این پروسه ملی اشتراک کنیم. همکاری مردم در این زمینه جای خوشی است.
مولوی عصمت الله یک تن از علمای کهمرد با دعایه خویش این محفل با شکوه را حسن اختتام بخشید.