سفر والی بامیان به ولسوالی سیغان جهت تشویق مردم در اشتراک به انتخابات

 

سفر والی بامیان به ولسوالی سیغان جهت تشویق مردم در اشتراک به انتخابات
۹ جوزا ۱۳۹۷

دیروز ۸ جوزا ۱۳۹۷، نشست مردمی به حمایت از انتخابات پیشرو با حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان در ولسوالی سیغان برگزار گردید. هدف از برگزاری این همایش آگاهی دهی و بررسی مشکلات روند توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان در این ولسوالی بوده است.
جنرال حیات الله روستازاده رئیس امنیت ملی، مولوی یوسف مظهری عضو شورای ولایتی، محمد ایوب آروین رئیس معارف، احمد رضا رفعت رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در این سفر آقای زهیر والی بامیان را همراهی کردند.

والی بامیان، از حمایت های همه جانبه مردم سیغان در راستای تطبیق برنامه های ملی و محلی حکومت قدردانی کرده گفت: این سفر من به سیغان جهت آگاهی دهی در مورد انتخابات است، از شما مردم شریف تقاضا دارم که تذکره اخذ کنید و در انتخابات ثبت نام نمائید و در روز رای دهی به کاندید مورد نظر تان رای دهید. در سطح افغانستان مردم با علاقه مندی در انتخابات ثبت نام کرده اند. ما هم حضور وسیع خویش را در این پروسه ملی به نمایش بگذاریم. 
آقای زهیر افزود: این بار انتخابات متفاوت و شفاف خواهد بود، ناظران جامعه جهانی به شکل مستقیم و غیر مستقیم از این پروسه ملی نظارت میکنند. رهبران حکومت وحدت مصمم است که انتخابات در زمان معینه آن برگزار گردد، مردم با ارای خود بشکل مسالمت آمیز سرنوشت خود و مردمش را تغییر دهند. کسانیکه شایعه پخش میکنند و مشکلات ایجاد میکنند، این افراد باید شناسائی گردند و با آنها مطابق به قانون برخورد گردند. در پایان از مردم خواست که با ثبت تذکره تان در این پروسه ملی، زمینه برگزاری انتخابات تقویت دهید.

در این محفل عمرخان بیانی ولسوال سیغان ضمن عرض خوش آمدید گویی به مهمانان، در مورد خسارات حوادث طبیعی اخیر و علاقه مندی مردم در انتخابات و مشکلات توزیع تذکره صحبت کرد.
مولوی یوسف عضو شورای ولایتی در این نشست گفت که حضور شما مردم بخاطر تثبیت موجودیت خویش در پای صندوق های رای مهم و سرنوشت ساز است. به شایعات دشمنان مردم افغانستان تن ندهید بلکه تذکره اخذ کنید و به شکل گسترده ثبت نام نمائید.