شورای اجتماعی مردم ولسوالی شیبر، طی مراسم رسمی، اعلام موجودیت کرد

 
شورای اجتماعی مردم ولسوالی شیبر، طی مراسم رسمی، اعلام موجودیت کرد
_________________________
شنبه، ۱۸ حمل۱۳۹۷
در این مراسم، محمد طاهر زهیر والی بامیان، با اشاره به ساختار قومی ولسوالی شیبر، تکثر و تعدد قومی، فرهنگی و مذهبی را در بامیان، یک اصل دانست و آن را بخشی از زیبایی بامیان عنوان کرد.
آقای زهیر، تک صدایی کردن بامیان را به نفع هیچکس ندانست و تکثر تنوع و چند صدایی بامیان را یکی از عوامل موثر شهرت و نام و آوازه‌ی جهانی بامیان دانسته و بر حمایت از آن تأکید کرد.
در این مراسم، سید غلام سخی عسکری رئیس این شورا، آقای ذکی معاون علمی موسسه‌ی تحصیلات عالی بامیکا، حاجی مختار احمدی، راضیه اقبالزاده، نائب سهرابی نماینده سید منصور نادری، محمد عظیم فرید ولسوال شیبر، مولوی عید محمد معاون شورای اجتماعی مردم ولسوالی شیبر، آقای دوست زاده، قاری رحمعلی و آقای اسدی عضو شورای ولایتی بامیان سخنرانی کردند.
سخنرانان، ضمن بیان اهمیت و نقش شوراها و نهادهای اجتماعی، ایجاد و تاسیس شورای اجتماعی مردم ولسوالی شیبر را مفید و مثبت خواند و آغاز فعالیت های اجتماعی و مدنی آن را تبریک گفتند.
در این مراسم، عوضعلی فیروززاده و محمد رضا شفق، مقاله خواندند و گروه سرود شورا، سرود وحدت و همدلی را اجرا کرد.
این مراسم با دعائیه استاد اسدی عضو شورای ولایتی به پایان رسید.