عبدالوهاب، مبتکر بامیانی، از تراکتور دست ساخته اش، رو نمایی کرد

 
عبدالوهاب، مبتکر بامیانی، از تراکتور دست ساخته اش، رو نمایی کرد
_________________________
پنجشنبه، ۱۶ حمل۱۳۹۷
عبدالوهاب، مبتکر و سازنده‌ی این تراکتور، هدف از کارش را خدمت به مردم، خصوصاً دهاقین کشور، عنوان کرد تا با هزینه‌ی کمتر، با استفاده از این تراکتور، امور زراعتی شان را انجام دهند.
این تراکتور، با استفاده از وسایل و پرزه جات ابتدایی و ارزان، مثل شیردهن آب و فلزات، به ارزش تخمینی یکصد و پنجاه هزار افغانی، ساخته شده است.
عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان به نمایندگی از از اداره محلی این ولایت ، ضمن قدردانی از عبدالوهاب، وعده داد تا با حمایت و تشویق از ایشان، زمینه‌ی رشد و شکوفایی استعدادهای موجود را بیشتر فراهم سازند.