حمایت و تقدیر باشندگان ناحیه‌ی چهارم شهر بامیان از ارائه خدمات والی این ولایت

 
حمایت و تقدیر باشندگان ناحیه‌ی چهارم شهر بامیان از ارائه خدمات والی این ولایت
_________________________
چهارشنبه، ۸ حمل۱۳۹۷
جمعی از بزرگان، متنفذین، علما و جوانان مناطق کارته صلح، ریگشادها، دولت آباد و اژدر، با حضور در دفتر مقام ولایت، ضمن حمایت از نظام و برنامه‌های انکشافی و خدماتی اداره محلی بامیان، از محمد طاهر زهیر والی بامیان، با اعطای تقدیرنامه، تشکری و قدردانی کردند.
آقای ابوالحسن فاضل، حاجی عادل خان و محرم علی شهیدانی به نمایندگی از شرکت کنندگان صحبت کردند و پیام تشکری و قدردانی باشندگان مناطق شان را اظهار کردند.