در پایان مرحله‌ی نخست برنامه‌ی شهری اعمار صلح، 12 پروژه به ارزش بالغ بر ششصد هزار دالر آمریکایی، تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند

در پایان مرحله‌ی نخست برنامه‌ی شهری اعمار صلح، ۱۲ پروژه به ارزش بالغ بر ششصد هزار دالر آمریکایی، تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند
_______________________
دوشنبه، ۹ دلو ۱۳۹۶
محمد طاهر زهیر والی بامیان، پس از افتتاح پروژه‌های پارک تفریحی فامیلی، سالون جلسات شورای زنان ناحیه‌ی سوم، مکتب دخترانه زرگران، سرک سنگ فرش شهرک صفا و سالون شورای مشورتی شاروالی شهر بامیان همراه با تجهیزات آن، در مراسم اختتامیه و تسلیمی این برنامه، ختم موفقانه‌ی برنامه‌ی شهری اعمار صلح در بامیان و تطبیق پروژه‌های عام المنفعه را یک دستاورد عنوان کرد و از ریاست شاروالی، سازمان بین المللی اسکان بشر، مردم بامیان و دیگر شرکای این برنامه تشکری و قدردانی کرد.
آقای زهیر، با اشاره بر اهمیت تاریخی، فرهنگی و تمدنی وادی بامیان و داشتن ماستر پلان فرهنگی و ماستر پلان شهری، از مردم و نهادهای اجتماعی و اداری خواست تا در راستای حمایت، حفاظت و حراست از این ثروت ملی و سرمایه‌ی بشری کوشا و جدی باشند و اجازه ندهند تا این ثروت و سرمایه‌ی بشری تخریب و نابود شوند.
انجنیر محمد امان شاروال شهر بامیان، هدف از تطبیق برنامه‌ی شهری اعمار صلح در بامیان را، عرضه‌ی خدمات برای اقشار آسیب پذیری چون زنان، اطفال، معلولین و رشد اقتصادی آنان دانست که با تطبیق پروژه‌های عام المنفعه، ضمن تقویت امنیت و مصئونیت، از اقشار به حاشیه رفته نیز حمایت شوند.
خانم فروزان عبدالله مسئول عمومی برنامه‌ی شهری اعمار صلح، ضمن قدردانی از تلاش و همکاری مؤثر مقام ولایت، شاروالی، شهرسازی، موسسه‌ی بین المللی هبیتات و شوراهای مردمی، بودجه‌ی اختصاص یافته را کم و ناچیز عنوان کرد، اما استفاده از این بودجه را مفید و مطابق به اهداف برنامه خواند.
ایشان با تایید سخنان مقام ولایت، بر حفاظت و حراست از پروژه‌های تطبیق شده تاکید کرد و متعهد شد تا مرحله‌ی دوم این برنامه نیز در بامیان عملی گردد.
در این مراسم سید علی هاشمی رئیس شورای ولایتی و استاد حلیمی از اعضای شورای مشورتی شاروالی شهر بامیان نیز سخنرانی کردند.
بودجه‌ی مصرف شده در این برنامه به ارزش بالغ بر ششصد هزار دالر آمریکایی است که پنجصد هزار آن توسط سازمان بین المللی اسکان بشر و بالغ بر یک صد هزار دالر آن سهم ریاست شاروالی و شوراهای مردمی نواحی مربوطه، می‌باشد.