دوتن که قصد کاوشگری داشت، توسط موظفین امنیت ملی بامیان، بازداشت شد

دوتن که قصد کاوشگری داشت، توسط موظفین امنیت ملی بامیان، بازداشت شد 
_________________________
دوشنبه، ۱۸ جدی ۱۳۹۶
روز گذشته، دوتن که قصد کاوشگری غیرقانونی داشت، همراه با یک دستگاه گنج یاب، توسط موظفین ریاست امنیت ملی بامیان بازداشت شد.
این شخاص که احمد حسین ولد محمد حسین باشنده‌ی ولسوالی یکه ولنگ و محمد نادر ولد ناظر حسین ساکن شهیدان ولایت بامیان است، به هدف حفریات خودسرانه و غیر قانونی، به ولسوالی یکه ولنگ میرفتند که قبل از رسیدن به هدف، در پوسته آقرباط این ولایت همراه بایک پایه دستگاه گنج یاب، با وسائیل و لوازم آن، یک عراده موتر نوع سراچه و دو سیت مبایل دستگیر و به پنجه‌ی قانون سپرده شد .