مسابقات فوتبال، به منظور نهادینه شدن فرهنگ مالیه دهی و تجلیل از هفته مالیات بین هشت تیم برتر فوتبال در بامیان آغاز شد

مسابقات فوتبال، به منظور نهادینه شدن فرهنگ مالیه دهی و تجلیل از هفته مالیات بین هشت تیم برتر فوتبال در بامیان آغاز شد
شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۶
صبح امروز مسابقات فوتبال به منظورِ تجلیل از هفته مالیات و نهادینه شدن فرهنگ مالیه دهی، بین هشت تیم برتر فوتبال آغاز شد. این مسابقات به مدت شش روز در استدیوم ورزشی شهید مزاری جریان خواهد داشت. همچنان به همین مناسبت قرار است در روز پنجشنبه پیشرو مسابقات بایسکل رانی بین پسران در مرکز شهر بامیان برگزار گردد. قبل از شروع این مسابقات محمد ظاهر اصغری مستوفی ولایت بامیان، هدف از برگزاری این برنامه ها را ترویج فرهنگ مالیه دهی و بلند بردن سطح آگاهی مردم در جهت پرداخت مالیه عنوان کرد، وی برای تمام ورزشکاران آرزوی موفقیت نموده گفت: ترویج فرهنگ مالیاتی و معرفی مزایای مالیات، در آبادانی شهر و ایجاد امکانات عمومی یکی از برنامه های مهم وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان است.

این مسابقه توسط ریاست مستوفیت ولایت بامیان به همکاری فدراسیون فوتبال برگزار گردیده است.