سرک درجه دوم آب بالای سیغان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت

سرک درجه دوم آب بالای سیغان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت
___________________________________
دوشنبه،۱۱ جدی ۱۳۹۶
این پروژه، روز گذشته، توسط محمد طاهر زهیر والی بامیان، با حضور ولسوال سیغان، اعضای شورای ولایتی، رؤسای دوایر دولتی و بزرگان و متنفذین محلی، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این سرک، به طول ۱۵ کیلومتر، از منطقه‌ی ده ایمان تا بند کورسوم در ولسوالی سیغان، از بودجه‌ی انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه‌ی ملی راه سازی روستایی به ارزش بالغ بر هفت میلیون و چهار صد(۷۴۲۲۶۲۳) هزار افغانی ساخته شده است.