ریاست اطلاعات و فرهنگ، نخستین جشن عروسی دسته جمعی را در بامیان برگزار کرد.

ریاست اطلاعات و فرهنگ، نخستین جشن عروسی دسته جمعی را در بامیان برگزار کرد.
یکشنبه، ۲۸ عقرب ۱۳۹۶

جشن عروسی دسته جمعی ۳۷ زوج، با حضور خانواده های شان در هوتل شاهی بامیان برگزار شد.
محمد طاهر زهیر والی بامیان، داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، روسای ادارات دولتی، وکلای شورای ولایتی و خبرنگاران در این محفل حضور داشتند. 
در این مراسم والی بامیان، معین جوانان، نماینده زوج ها و حاجی اسدی وکیل مردم در شورای ولایتی بامیان سخنرانی کردند.
سخنرانان، ضمن تبریکی پیوند زوجهای این محفل، خواهان مبارزه با عرف و عنعنات ناپسند اجتماعی در امر ازدواج گردیدند.