خبرنگاران بامیان حمله‌ی تروریستی بر تلویزیون شمشاد را، محکوم کرد.

چهارشنبه، 17 عقرب 1396
خبرنگاران بامیان، با تجمع در چوک الکین این شهر، ضمن ابراز همدری با قربانیان حادثه‌ی تروریستی روز گذشته بالای تلویزیون شمشاد، این حمله را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد.
خبرنگاران با صدور قطعنامه‌ی چهار ماده‌ای، این حمله را یک عمل تروریستی، وحشیانه، غیر اسلامی، غیر انسانی و غیر اخلاقی خواند و بر حمایت از آزادی بیان و اطلاع رسانی تأکید و تعهد کرد.
عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان، نیز ضمن حمایت از حرکت دادخواهانه‌ی خبرنگاران بامیان، حمله بر تلویزیون شمشاد را حمله بر ارزش های مدنی و دستآوردهای 16 سال اخیر مردم افغانستان عنوان کرد و به نمایندگی از اداره محلی بامیان، آن را محکوم و نکوهش کرد.
در این گردهمایی علاوه بر خبرنگاران، نماینده دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان و نماینده اداره محلی بامیان نیز حضور داشتند.