والی بامیان، همزمان با اعلام شش قریه‌ی طلایی، از دو مرکز آموزش محلی دیدن کرد

سه‌شنبه، 16 عقرب 1396
محمد طاهر زهیر والی بامیان، پس از دیدن از دو مرکز آموزش محلی سواد آموزی، قریه های حیدرآباد(1) و (2)، سید آباد(1) و (2)، ککرک و خوال را نیز به عنوان قریه های طلایی اعلام کرد.
در هر یک این دو مرکز آموزش محلی، بیش از ۸۰ سواد آموز مرد و ۱۰۰ سواد آموز زن، تحت پوشش قرار دارند و 50 تن از سواد آموزان زن، شامل برنامه‌ی خیاطی در این مراکز می‌باشند.

مراکز آموزش محلی، جهت تحکیم و تقویت تعلیم و تربیت و همچنان به منظور توسعه‌ی روابط دوستی میان مردم افغانستان و جاپان ساخته و تمویل می‌گردد و توسط آمریت سواد آموزی ریاست معارف تطبیق میگردد.

قرار است 172 قریه، در سطح ولایت بامیان به عنوان قریه های طلایی اعلام شود که تاکنون 88 قریه موفق شده است معیارهای تعیین شده را عملی کنند و به عنوان قریه های طلایی اعلام شده است.
معیارهای تعیین شده برای شناسایی قریه‌ی طلایی عبارتند از:
1. تمام کودکان زیر یکسال، پنج دوره واکسین را کامل گرفته باشند.
2. تمام کودکان زیر دو سال، مطابق به معیارهای سازمان صحی جهان، از تغذی و حفظ الصحه‌ی مناسب برخوردار باشند.
3. تمام زنان حامله در مراکز صحی، زیر نظر قابله‌ی ماهر، ولادت نمایند.
4. تمام دختران زیر 16 سال در مکتب شامل شده باشند.
5. هیچ ازدواج قبل از سن قانونی رخ نداده باشند.

قریه های طلایی، یک برنامه‌ی بین السکتوری است که توسط وزارتخانه‌های معارف، انکشاف دهات، صحت عامه و کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین تطبیق و یونیسف آن را تمویل می‌کند.