اطلاعیه

چهارشنبه، 17 عقرب 1396

اداره محلی بامیان، افتخار دارد به منظور بهتر شدن اطلاع رسانی و تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، ویب سایت دفتر مقام ولایت بامیان را راه اندازی و آغاز به فعالیت می کند.

بدین وسیله به اطلاع عموم شهروندان شریف بامیان، علاقمندان و دوستداران بامیان در سراسر جهان، رسانیده می شود که ویب سایت دفتر مقام ولایت بامیان، شروع به فعالیت نموده و علاوه بر اخبار و گزارش های این ولایت، سایر موضوعات مرتبط به این ولایت را، از این دریچه، به نشر بسپارند.

مدیریت مطبوعات و دفتر سخنگوی ولایت، به منظور غنامندی بیشتر این سایت، منتظر همکاری های فرهنگیان، قلم بدستان و همه ی شما فرهیختگان گرامی می باشد و امیدوار است تا با پیشنهادات، انتقادات و نظریات سالم و سازنده خویش، این اداره را در انجام رسالت های اداری، انکشافی و اطلاع رسانی اش، یاری رسانید.