گروه از کوهنوردان با والی بامیان دیدار کرد

گروه از کوهنوردان با والی بامیان دیدار کرد
-----------
دوشنبه، 30 جدی 1398
گروهی از کوهنوردان افغانستان بعد از بازدید قله شاه فولادی با والی بامیان در دفتر کارش دیدار کرد.
در این دیدار محمد طاهر زهیر والی بامیان از جاذبه‌های گردشگری بامیان یاد کرد و برگسترش گردشگری و کوهنوردی در ولایت بامیان تاکید کرد. والی بامیان توسعه صنعت گردشگری و کوهنوردی را در بامیان یکی از اولویت های کاری اداره محلی بامیان عنوان کرد و از گروه کوهنوردان خواست تا با استفاده از طبیعت مساعد بامیان در امر ترویج کوهنوردی باعث تشویق سایر کوهنوردان جهت بازدید از ولایت بامیان شود.
تمیم عطایی مسوول این گروه در این ملاقات از کوه‌های بامیان به عنوان یکی از مکان‌های مناسب برای کوهنوردی یاد کرد و افزود که با استفاده از فرصت مساعد برای کوهنوردی در ولایت بامیان و امکانات دست داشته برای معرفی ساحات بامیان که برای کوهنوردی مساعد است تلاش خواهد کرد و در این راستا خواستار توجه و همکاری بیشتر اداره محلی بامیان شد.
این گروه کوهنوردان افغانستان بعد از سه روز پیمودن راه از مرکز بامیان الی مرتفع ترین نقطه کوه بابا ارتفاع 4600 متری از قله شاه فولادی بازدید کرد. در این بازدید این گروه کوهنوردان را دکتر حسن مالستانی استاد زمین شناسی دانشگاه بامیان نیز همراهی می‌کرد.