معین پالیسی و مسلکی وزارت اقتصاد با والی بامیان دیدار کرد

معین پالیسی و مسلکی وزارت اقتصاد با والی بامیان دیدار کرد 
8 اسد 1397
صبح امروز محمد اسماعیل رحیمی معین پالیسی و مسلکی وزارت اقتصاد با محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان دیدار و گفت و گو کرد. در این ملاقات آقای رحیمی هدف از سفر اش را بهبود هماهنگی در راستای فعالیت های انکشافی، معرفی سیستم نظارتی ولایتی (Provincial Monitoring System) ملاقات با روئسای موئسسات ملی و بین المللی و بازدید از بعضی پروژه های در حال تطبیق عنوان نمود. 
در این دیدار والی بامیان از حضور جناب معین پالیسی و مسلکی وزارت اقتصاد در بامیان قدردانی نموده گفت، با اینکه فصل کاری در ولایت بامیان محدود است، در طی دو سه سال گذشته فعالیت های انکشافی در این ولایت با دقت و جدیت، نظارت و تطبیق میگردد. همچنین آقای زهیر روی پروژه های ناکام و ناتمام که از گذشت در این ولایت باقی مانده است صحبت کرده و خاطر نشان ساخت که راه حل های در این راستا روی دست گرفته شود.