ریاست څارنوالی استیناف بامیان، سمینار مردم و حق دسترسی به عدالت را برگزار کرد.

 

ریاست څارنوالی استیناف بامیان، سمینار مردم و حق دسترسی به عدالت را برگزار کرد. 
۹ جوزا ۱۳۹۷

این سمینار با حضور محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان، روئسای دوایر دولتی و غیر دولتی، څارنوالان، خبرنگاران، فرهنگیان و دانشجویان در سالن کنفرانس هوتل شاهی برگزار گردید. در آغاز سلمان علی سروش رئیس څارنوالی استیناف بامیان، ضمن عرض خوش آمدید گویی، روی دست آورد های اداره عالی لوی څارنوالی صحبت کرده و هدف از برگزار این سمینار را توضیح داد.

والی بامیان، ضمن اظهار قدردانی از برگزار کنندگان این سمینار ارزشمند، دست آورد های ریاست څارنوالی استیناف بامیان را رضایت بخش و امیدوار کننده خواند. آقای زهیر علاوه نمود که به صورت بی سابقه دست آورد های در طی سالهای گذشته وجود داشته است، لوی څارنوالی افغانستان نیز در سطح ولایات تغییرات موثر آورده اند، در ریاست څارنوالی استیناف بامیان اصلاحات زیاد صورت گرفته و گم های بلند در راستای تحقق عدالت برداشته شده است، همچنین مردم ما به آن شعور و آگاهی رسیده اند که حق و ناحق، اداره سالم و ناسالم را از هم تشخص بدهند‌. والی بامیان در پایان سخنانش تاکید ورزید که اجرآت سارنوالان مطابق قانون است و حق دارند که مطابق قانون کسی را گرفتار کنند و یا آزاد نمایند، هیچ کس حق ندارد در راستای تطبیق قانون و اجرآت سارنوالان دخالت کند، بناً در جهت تأمین عدالت و تطبیق قانون ما باید استقلالیت این اداره را حفظ کنیم.

رییس محکمه استیناف، روی نقش نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و تامین عدالت در کشور صحبت کرده گفت: عدالت معنی عام دارد و در تمام مسائل باید عدالت رعایت گردد، در غیر آن ظلم و انحرافات جایگزین خواهد شد. در پایان سخنانش وی اشاره کرد که با ما همکار باشید، در صورتکه در اداره من فساد مشاهده گردد به دفترم مراجعه نمایید و برایم اطلاع دهید.
زهرا معتمدی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، حاجی خلیلی عضو شورای ولایتی بامیان و اسماعیل ذکی نماینده جامعه مدنی پیرامون حق دسترسی افراد به محاکمه عادلانه، مبارزه با جرائم جنایی و اهمیت آن در حاکمیت قانون، نقش مردم در تقویه حاکمیت قانون، عدالت و تامین حقوق شهروندی صحبت کردند‌. څارنوال مرتظی نجاتی و هلال الدین هلال گزارش آماری دست آورد ها و چالشهای اداره څارنوالی استیناف بامیان را ارائه کردند. 
در پایان این سمینار به پرسش های اشتراک کنندگان توسط مسئولین پاسخ داده شدند.