والی بامیان در سفرش به ولسوالی پنجاب مردم را به سهم گیری فعال در انتخابات تشویق کرد.

والی بامیان در سفرش به ولسوالی پنجاب مردم را به سهم گیری فعال در انتخابات تشویق کرد. 
۷ جوزا ۱۳۹۷

همایش مردمی والسوالی پنجاب، دیروز ۶ جوزا ۱۳۹۷ به حمایت از پروسه انتخابات پیشرو با حضور محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان، جنرال حیات الله روستازاده رئیس امنیت ملی و دیگر همراهان ایشان در سالن کنفرانس دفتر والسوالی پنجاب برگزار گردید. این محفل به منظور آگاهی دهی و تشویق مردم در اخذ تذکره و ثبت نام در انتخابات پیشرو دایر شد. 
این محفل با صحبت های رئیس شورای علمای ولسوالی پنجاب، روی وضعیت جاری روند توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان در این ولسوالی آغاز گردید‌. 
والی بامیان از حضور بزرگان، متنفذین، جوانان، علما، زنان و مردان در این ماه مبارک رمضان قدردانی کرده گفت: بشکل داوطلبانه در بسیج سازی مردم در انتخابات سهم بگیریم و مردم از این حقوق اساسی و سیاسی شان آگاه سازیم، آقای زهیر از مردم خواست بار دیگر حضور پر شکوه تان را در پای صندوق های رای به نمایش بگذارید، این بار انتخابات متفاوت و شفاف برگزار خواهد شد، بناً مردم عزتمند پنجاب تذکره اخذ کنید و در انتخابات ثبت نان نمائید. این حق سیاسی را که قانون برای شما داده است برای کاندید مورد نظر تان استعمال نمائید. وی اشاره کرد: نمایندگان همکاران بین المللی ما کمک و نظارت جدی از پروسه انتخابات پیشرو خواهند داشت، شایعات بیجا و بی بنیاد هیچگاه مانع حضور شما در این پروسه ملی نشود، در جهان امروزی یگانه راه انتقال قدرت در نظام مردم سالاری برگزاری انتخابات است. رای شما قدرت میسازد و کلید انتقال می باشد. 
این محفل با دعایه آقای نطاق زاده پایان یافت.