دیدار هیئت علمی تحقیقاتی آکادمی دانهانگ ایالت گنسوی چین از ولایت بامیان

 

دیدار هیئت علمی تحقیقاتی آکادمی دانهانگ ایالت گنسوی چین از ولایت بامیان 
سه‌شنبه،۱۴ حمل ۱۳۹۷

رئیس علمی-تحقیقاتی آکادمی دانهانگ، در راس هیئتی از متخصصین، سه‌شنبه گذشته، وارد بامیان شد و پس از یک هفته اقامت، بامیان را به مقصد کابل ترک کرد.
این هیئت، پس از ملاقات با والی بامیان، با ریاست اطلاعات وفرهنگ و دانشگاه بامیان نیز نشست داشتند و تفاهمنامه علمی بین دانشگاه بامیان و آکادمی دانگهانگ به امضا رسید. 
تیم متخصصین دانگهانگ از۸ ساحه میراثهای جهانی بامیان و مغاره هایی که دارای نقوش دیواری است دیدن نمود. همچنان تیم متذکره از ساحات تاریخی ولسوالیهای یکه ولنگ ها، از جمله استوپه تنگی سفیدک، استوپه کلیگان و چهل برج دیدن کرد.
این هیئت، سروی ابتدایی خویش را انجام داده و قرار است تا درآینده همکاری های بیشتری را درجهت حفظ و مرمت آثار تاریخی بامیان را، روی دست گیرند. 
منطقه دانهانگ چین شباهت های زیادی، از جمله مغاره ها، طبیعت و قرار داشتن در مسیر جاده تاریخی ابریشم، با بامیان دارد. 
ولایت بامیان و ایالت گنسوی چین از یک سال بدینسو رابطه‌ی دوستی دارند و بر اساس امضای تفاهمنامه ای و خواهر خوانده می‌باشد.