با تطبیق طرح سر سبزی، بیشتر از۳ میلیون نهال در سال جاری، غرس شده است

ا تطبیق طرح سر سبزی، بیشتر از۳ میلیون نهال در سال جاری، غرس شده است
________________________
سه‌شنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۷
محمد طاهر زهیر والی بامیان، با حضور در جمع شرکت کنندگان حشر نهال شانی، طرح سرسبزی بامیان را یکی از پنج طرحی عنوان کرد که اقتصادی-محیط زیستی است و می‌تواند، ضمن سرسبزی و زیبایی بامیان، در آینده مبدل به یک منبع مهم اقتصادی نیز گردد.
والی بامیان، از مردم خواست تا با حمایت و بسیج مردمی بامیان را سرسبز بسازند و با حفاظت از آن منبع بزرگ و پایدار اقتصادی داشته باشند.
به گفته‌ی آقای ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان، با تطبیق طرح سرسبزی در سال جاری، تاکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نهال مثمر و غیر مثمر، در سطح ولایت، غرس شده است و پلان داریم تا این ۵۰۰ هزار نهال دیگر نیز غرس شوند.
به گفته‌ی آقای انجنیر محمدی رئیس زراعت و مالداری بامیان، پلان پیشبینی شده، 3 میلیون نهال بود، اما با غرس هشتصد هزار نهال، ما ۲۰% افزایش خواهیم داشت.
مطابق به طرح سرسبزی بامیان، قرار است سالانه شهروندان بامیان و ادارات ذیربط، با غرس نهال و ایجاد باغچه ها، بامیان را سرسبز و زیبا بسازند.