کار تعمیر اداری، تعمیر مرکز خدمات مراجعین و سالون جلسات شاروالی به ارزش بالغ بر بیست و پنج میلیون افغانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت

کار تعمیر اداری، تعمیر مرکز خدمات مراجعین و سالون جلسات شاروالی به ارزش بالغ بر بیست و پنج میلیون افغانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت
________________________
پنجشنبه، ۱۲ دلو ۱۳۹۶
این سه پروژه‌ی ساختمانی، صبح امروز توسط محمد طاهر زهیر والی بامیان، معاون ولایت، شاروال بامیان، اعضای شورای ولایتی، شورای مشورتی شاروالی، رؤسای دوایر دولتی، نواحی چهار گانه شهری و بزرگان و متنفذین محلی، با قطع نوار، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
قیمت مجموعی این پروژه‌ها، مبلغ(۲۵۰۸۰۴۱۲) افغانی است که مبلغ(۱۸۹۶۳۱۳۰) افغانی از بودجه‌ی انکشافی ریاست شاروالی بامیان برای تعمیر اداری شاروالی، مبلغ (۴۰۷۵۴۴۰) افغانی از بودجه‌ی کمکی برنامه‌ی LoGo برای تعمیر اداری مرکز خدمات مراجعین و مبلغ (۲۰۴۱۸۴۲) افغانی از بودجه‌ی انکشافی ریاست شاروالی و برنامه‌ی AUPP برای سالون جلسات به مصرف رسیده است.
این تعمیر در مساحت یک هزار متر مربع ساخته شده است و دارای۳۲ اتاق کاری، ۱۲ غرفه تشناب، دو سالون به مساحت ۸۰ متر مربع و ۳۰۰متر مربع و یک باب آشپزخانه می‌باشد.