امضاي تفاهم نامه مشترك همكاري ميان اداره مستقل ارگانهاي محلي و شبكه انکشافی آقاخان

امضاي تفاهم نامه مشترك همكاري ميان اداره مستقل ارگانهاي محلي و شبكه انکشافی آقاخان

دولت بريتانیا با همکاری اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان و شبكه توسعوي آغاخان برنامه اي را با هدف بالا بردن سطح خدمات در محلات برای بیشتر از یک ميليون افغان در شش ولایت افغانستان اغاز نمود. این پروژه با هزینه ۵ میلیون پوندي خويش، خدماتي را مطابق برنامه ميثاق شهروندي، در ولایت های بامیان، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان و تخار اجرا خواهد نمود. اين خدمات شامل تعليم و تربيه، صحت عامه، توليد انرژی و ترويج زراعت و آبیاری معياري است که از ضروریات مهم شهروندان افغان میباشد. نظارت از تطبیق این خدمات به عهده اداره مستقل ارگانهاي محلي خواهد بود. 
مراسم امضاي اين تفاهم نامه همكاري، در باغ بابر با حضور داكتر تيمور شاران، معين مسلكي و پاليسي اداره مستقل ارگانهاي محلي، سفیر بريتانيا، سر نیکلاس کی، و خانم نورجان موانی، نماینده دیپلماتیک شبكه توسعوي آغاخان برگزار شد. در مراسم افتتاح اين برنامه داكتر تيمور شاران ضمن اظهار سپاس از كشور دوست بريتانيا و شبكه اغا خان، روي موثريت تطبيق اين پروژه صحبت نمود و چنين گفت: اداره مستقل ارگانهاي محلي متعهد به مديريت سالم و شفاف اين برنامه و تمامي برنامه هاي مرتبط با حكومتداري محلي است تا تغيير مثبت در زندگي افغانها در تمام نقاط كشورمان به بار آيد.