همزمان با افتتاح کلینیک معالجوی 24 ساعته حمیدی، سازمان مردمی فردای بهتر، فعالیت هایش را آغازکرد

همزمان با افتتاح کلینیک معالجوی ۲۴ ساعته حمیدی، سازمان مردمی فردای بهتر، فعالیت هایش را آغازکرد
چهار شنبه۲۷ جدی ۱۳۹۶

محفل افتتاحیه سازمان مردمی فردای بهتر و کلینیک معالجوی ۲۴ساعته حمیدی با حضور محمد آصف مبلغ معاون ولایت، محمد نادر محسنی مشاور رئیس جمهور، با شرکت جمعی از شهروندان بامیان در سالن کنفرانس هوتل غلغله برگزار شد.
در این مراسم معاون ولایت، ایجاد این سازمان را یک گام موفق عنوان کرد و گفت: اداره محلی بامیان در تلاش رشد سکتوری های خصوصی می باشد، هر سازمان و نهادی که در جهت بهبود زندگی مردم در چوکات قانون در بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، صحت، تعلیم و تربیه، اقتصاد و زارعت فعالیت داشته باشند، حکومت قاطعانه از آنها حمایت می کند.
وی تاکید کرد: ما در تلاش هستیم که زمینه های بیشتر رشد را برای بخش های خصوصی فراهم سازیم. 
به گفته‌ی آقای مبلغ: حکومت محلی بامیان در طول سالهای گذشته در بخش های زیربنا، صحت، معارف، حکومت داری خوب، رشد سکتور خصوصی، ایجاد زمینه حرکت های مدنی، تامین صلح و امنیت برای شهروندان بامیان دست آورده های چشم گیری داشته است. 
وی افزود همانطوریکه مردم بامیان در انتخابات های گذشته، سهم و اشتراک گسترده داشته اند، از نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شرایط حمایت کرده اند، باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 
محمد جان ابراهیمی رئیس سازمان مردمی فردای بهتر در این مراسم اهداف سازمان را ایراد کرده گفت، این سازمان متشکل از اقوام مختلف ساکن در بامیان می باشد، که به هدف نزدیک ساختن حوزه و دانشگاه، ایجاد هماهنگی بین اقوام، به منظور ایجاد فضای همدیگر پذیری، و صلح جویی و هماهنگی بین جوانان است.