پنج پروژه، به ارزش بالغ بر بیست و سه میلیون افغانی، تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند

پنج پروژه، به ارزش بالغ بر بیست و سه میلیون افغانی، تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند
_________________________
دوشنبه،۲۵ جدی ۱۳۶۹
کار پروژه‌های کانال آبرسانی در سنگ سوراخ فولادی، به طول ۱۲۴۰ متر با ۱۵۰متر دیوار استنادی، توسعه‌ی تعمیر شورای جوانان اژدر، توسعه‌ی تعمیر کلینیک شش پل، آب صحی آشامیدنی در سردرگشتک یکه ولنگ، بند برق کوچک ده آبخانه یکه ولنگ و قالین بافی در قراء مرکز بامیان، نهایی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
محمد طاهر زهیر والی بامیان، در مراسم افتتاح پروژه‌ی کانال آبرسانی قریه‌ی سنگ سوراخ، از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، بخاطر تمویل مالی این پروژه‌ها تشکری و قدردانی کرد و تطبیق هریک از این پروژه‌ها را، در بهبود وضعیت زندگی مردم، مهم و مؤثر عنوان کرد.
والی بامیان، خطاب به مستفید شوندگان این پروژه‌ها گفت: قدر پروژه‌های عام المنفعه را بدانید و در حفاظت و استفاده‌ی درست از آنها جدی و کوشا باشید.
در این مراسم، نیکولاس مارتین مشاور ارشد UNHCR در بخش اسکان مجدد، حاجی محمودی معاون شورای ولایتی، زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، سید عبدالحمید معصومی رئیس شورای انکشافی قریه سنگ سوراخ و یک تن از عودت کنندگان نیز سخنرانی کردند.
این پروژه‌ها، با همکاری آمریت مهاجرین و عودت کنندگان، توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد تمویل و تطبیق شده است.
این سازمان قبلاً نیز برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی، در بخش کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و بشر دوستانه، در بامیان داشته است.