پروژه‌ی سیستم برق آفتابی تعمیر اداری مستوفیت بامیان، مورد بهره برداری قرار گرفت

پروژه‌ی سیستم برق آفتابی تعمیر اداری مستوفیت بامیان، مورد بهره برداری قرار گرفت
____________________
چهارشنبه، ۱۳ جدی ۱۳۹۶
این پروژه با بودجه‌ی انکشافی مستوفیت بامیان، به ارزش ۲۹۵۹۸۰۰ افغانی، تکمیل و طی مراسمی، مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این مراسم، محمد طاهر زهیر والی بامیان، اکمال و بهره برداری این پروژه را برای شهروندان شریف بامیان و کارمندان اداره مستوفیت تبریک گفت و با عزم و اراده‌ی قاطع و جدی اداره‌ی محلی بامیان در راستای مبارزه بافساد اداری تأکید کرد.
والی بامیان افزود: اداره‌ی مستوفیت در سال های اخیر از فساد اداری مبرا شده و همگام با اداره محلی بامیان با فساد اداری مبارزه میکند.
آقای زهیر، از محمد ظاهر اصغری مستوفی بامیان و همکارانش بخاطر تمویل، تطبیق و نظارت این پروژه ومبارزه با فساد اداری قدردانی کرد.
به گفته‌ی مستوفی بامیان، این ‍‍‍‍‍‍‍پروژه با ظرفیت مجموعی
(۱۵) کیلو وات برق آفتابی و دارای(۲۴) عدد باتری، به تعداد (۶۰) سولر ۲۲۵ امپیر و سه عدد مولد(۵) کیلو وات ساخته و امروز به بهره برداری سپرده شد.