سومین کنفرانس گزارش دهی اداره محلی برای مردم در ولسوالی شیبر برگزار شد

سومین کنفرانس گزارش دهی اداره محلی برای مردم در ولسوالی شیبر برگزار شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه شنبه، ۱۲ جدی ۱۳۹۶
با برگزار ی سومین کنفرانس گزارش دهی در ولسوالی شیبر، سلسله گزارش دهی در سطح ولسوالی ها به پایان رسید.
در این کنفرانس، محمد طاهر زهیر والی بامیان، در رأس هیئتی متشکل از اعضای شورای ولایتی، رؤسای ادارات دولتی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، فعالین زن، پارلمان جوانان، از بامیان و مسئولان اداره ولسوالی شیبر و بزرگان، علما، متنفذین، رؤسای شوراهای انکشافی و مردمی این ولسوالی شرکت داشتند.
محمدطاهر زهیر والی بامیان، در سخنان خود، از همه دست اندرکاران و برگزار کنندگان کنفرانس قدردانی کرد و از کمیته ارزیابی، بخاطر نظارت و ارزیابی ابتدایی کنفرانس نیز تشکر و سپاسگزاری کرد.
ایشان، تأمین شفافیت، مشارکت همگانی و شنیدن مشکلات موجود در ولسوالی ها را از زبان خود مردم، از اهداف این کنفرانس عنوان کرد و بر تأمین شاخص های حکومت داری خوب تأکید کرد.
آقای زهیر، با اشاره به اوضاع امنیتی شیبر، نا امنی در ولسوالی تاله و برفک را یک چالش عنوان کرد و از همکاری های همیشگی مردم در قبال امنیت شان قدردانی کرد.
وی گفت: متاسفانه ما در همسایگی تاله و برفک قرار داریم، ولسوالی که مردمش بلای نا امنی، جنگ و خشونت را به دست خود خلق کرده است و سبب ویرانی و بدبختی شان شده است.
والی بامیان، بر عزم و اراده قوی اداره محلی بامیان، مبنی بر تأمین امنیت و دفاع از مردمش تأکید کرد و گفت: ما حملات دشمنان را در استقامت دره شکاری با قدرت و قوت عقب زده ایم و دشمن به رغم پلان های شوم شان یک وجب هم پیش آمده نتوانستند.
آقای زهیر با اشاره به عقد قرارداد سرک بامیان – دوشی، از مردم خواست که این پروژه ملی و معیاری را حمایت کند و دولت اجازه سنگ اندازی و کارشکنی و باجگیری را می گیرند و اجازه نخواهند داد تا توطئه گران به اهداف شان برسند.
همچنین ایشان، مشکلات اجتماعی که باعث جنجالها و کشمکش ها و رقابت های منفی در ولسوالی شیبر می شود و روند عرضه خدمات به کندی و مشکل مواجه می سازد، وعده داد که اداره محلی بامیان با سارقین برخورد جدی و قاطع می کند و جلو هرگونه مسایلی که سبب مشکل و چالش برای مردم و برنامه های انکشافی می گردد را خواهند گرفت.
آقای زهیر، سلامت اداره را یک امر مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: از روزی که در خدمت شما هستم متعهد می باشم که برای شما صادقانه خدمت کنم و فساد اداری، پدیده ای است که مانع خدمات شفاف و سالم است و من متعهد هستم که با فساد مبارزه کنم و فساد اداری را به حد اقل برسانم.
در این کنفرانس، محمد عظیم فرید ولسوال شیبر، فعالیت ها و کارکردهای یک ساله اداره ولسوالی و موسسات همکار را ارائه کرد.
طبق این گزارش، مجموع بودجه انکشافی مصرف شده در طول یک سال مبلغ (۶۱۶۶۶۵۳۴) افغانی است.
از این مجموع، مبلغ (۴۰۳۵۸۵) افغانی در سکتور حکومت داری، مبلغ (۹۵۸۰۹۶۵) افغانی در سکتور زراعت و انکشاف دهات، مبلغ (۴۰۴۹۳۸۸۲) افغانی در سکتور زیربنا، مبلغ (۵۹۵۵۲۱۲) افغانی در سکتور معارف، مبلغ (۲۶۹۳۶۲۸) افغانی در سکتور صحت و مبلغ (۲۲۲۲۸۵۲) افغانی در سکتور مصئونیت اجتماعی به مصرف رسیده است.
همچنین مبلغ (۱۶۳۷۴۴۲۸) افغانی از پروژه هایی است که بین ۵ تا ۸۰ فیصد کارش انجام شده است و شامل بودجه ی مصرف شده امسال نمی باشد.
در این گزارش مبلغ (۴۰۴۹۳۸۸۲) افغانی عواید این ولسوالی گزارش داده شد.
ولسوالی شیبر دارای ۱۲۷۵ کیلومتر مربع مساحت است. با توجه نبود سرشماری دقیق و معیاری در کشور جمعیت این ولسوالی، با توجه به منابع چون برنامه همبستگی ملی، واکسیناسیون، احصائیه مرکزی، ملل متحد و برنامه CAAC وزارت صحت عامه بین ۲۳ تا ۳۸ هزار نفر نفوس می باشد.
این ولسوالی دارای چهار مرکز صحی است که عرضه کننده خدمات صحی می باشند و ۳۱ باب مکتب و ۵ باب مدرسه در این ولسوالی می باشد. آمار شاگردان تعلیمات عمومی ۸۶۰۴ شاگرد و آمار تعلیمات اسلامی ۷۸۲ تن گزارش گردید.
در ادامه، برنامه پرسش و پاسخ بود که شرکت کنندگان با طرح سوال های شان، ضمن یاد آوری مشکلات و چالش های موجود در این ولسوالی، کمبودات، نارسایی و ضعف های ادارات و موسسات همکار را به پرسش گرفتند.
در پاسخ به پرسش های مطرح شده، رؤسای امور زنان، معارف، مبارزه با حوادث طبیعی، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اراضی، حج و اوقاف، احیا و انکشاف دهات، تنظیم آب، ولسوال شیبر و تاج زاده مسئول موسسه باران، هرکدام به نوبت، ضمن ارائه برنامه ها، طرح ها و پلان های کاری خویش، به پرسش ها پاسخ گفتند.
در این کنفرانس، حاجی اسدی به نمایندگی از شورای ولایتی، راضیه شیرزاد رئیس ولایتی پارلمان جوانان، مولوی معراج و حجت الاسلام آقای رضوانی به نمایندگی از مردم سخنرانی کردند.
آقای رضوانی و مولوی معراج، ضمن خوش آمدگویی به مقام ولایت و همراهان ایشان، از برگزاری کنفرانس گزارش دهی و تأمین حساب دهی و پاسخگویی مسئولین حکومتی و موسسات همکار برای مردم تشکری و قدردانی کردند.
مولوی معراج با اشاره به سخنان رئیس امور زنان، که خواهان رعایت حقوق زنان و کاهش و محو خشونت علیه زنان شده بود و همچنین خواهان مشارکت و سهمگیری فعال زنان در عرصه های مختلف بود و بر تطبیق و تحقق حضور زنان تأکید داشت، از این خواسته ها حمایت کرد و تأکید کرد که علما با عرف و عنعنات ناپسند که باعث نقض حقوق زنان می شود و برای زنان مانع و محدودیت خلق می کند مبارزه کرده و بر حضور و سهمگیری زنان، به لحاظ دینی باور دارد و از آن حمایت می کند.
در ادامه ی این کنفرانس، عبدالله نوید به نمایندگی از کمیته ارزیابی کنفرانس، گزارش ارائه شده توسط ولسوال و کنفرانس را ارزیابی کرد.
آقای نوید، گزارش ارائه شده را نسبتاً خوب عنوان کرد و نقاط قوت و ضعف آن را ذیلاً برشمرد:
نکات مثبت:
گزارش مطابق طرزالعمل رهنمودی تهیه شده بود.
حاوی معلومات و اطلاعات در خصوص معرفی ولسوالی بود.
جلسات پلانگذاری و توجه به حوادث طبیعی برجسته بود.
فعالیت های امنیتی و معارف واضح و مشروح گنجانده شده بود.
گزارش ها در بخش صحت با شاخص های آن ارائه شده بود.
بورد مشورتی جندر در ولسوالی فعالیت داشت و گزارش داده شده بود.
بودجه به صورت مقایسه ای ارائه گردید.
نکات ضعف
فعالیت های محیط زیستی شامل گزارش نبود و در این رابطه کدام فعالیتی نداشت.
از برنامه های نظارتی، در بخش های انکشافی و پروژه ها و برنامه های تطبیق شده، گزارش داده نشد.
فعالیت و کارکردهای دو موسسه شامل گزارش نبود.
این کنفرانس با صحبت کوتاه و دعائیه حاجی حسینداد خلیلی عضو شورای ولایتی بامیان، به پایان رسید.