کنفرانس گزارش دهی سالانه‌ی اداره محلی برای مردم در ولسوالی سیغان برگزار شد

کنفرانس گزارش دهی سالانه‌ی اداره محلی برای مردم در ولسوالی سیغان برگزار شد
_________________________
شنبه، ۹ جدی ۱۳۹۶
در این کنفرانس، محمد طاهر زهیر والی بامیان، بر تأمین شفافیت، مشارکت، ایجاد تحرک و پویایی در اداره و همچنین ارتقای ظرفیت کارمندان تاکید کرد و آن را بخشی از اهداف اصلی گزارش دهی عنوان کرد و از حضور پرشکوه و استقبال گسترده‌ی مردم، تشکری و قدردانی کرد.
آقای زهیر در این رابطه گفت: این وظیفه‌ی ماست تا حضوراً در خدمت مردم برسیم و از کارها و فعالیت های یک ساله‌ی اداره برای شما به صورت شفاف و واضح گزارش بدهیم.
آقای زهیر با اشاره به صحبت‌های آقای دانش، مولوی مظهری و ولسوال سیغان، متعهد شد که برای ساختن سرک سیغان-بامیان، به صورت اساسی تلاش کند.
در رابطه به شفاخانه ولسوالی، از منظور شدن تشکیل آن توسط وزارت صحت عامه خبر داد و وعده داد تا در سال آینده ‌عملی گردد.
والی بامیان در رابطه به مشکل آب در سیغان گفت: بین ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم سیغان از رهگذر زراعت و مالداری امرار معاش می‌کند و واقعیت همین است که آب مشکل اساسی مردم است.
ایشان با اشاره به چالش آفرینی های اهالی خواجه گنج که با کارشکنی خود مانع تطبیق پروژه‌ی بند آب گردید، اظهار تأسف کرد اما متعهد شد در این راستا تلاش‌هایش را ادامه دهد.
آقای زهیر، ضمن قدردانی از همکاری های حمایتی مردم از حکومت، یکبار دیگر بر ادامه‌ی همکاری‌های مردم و اداره‌ی محلی تاکید کرد و خواهان حمایت جدی مردم از برنامه‌های حکومت، بخصوص معارف، گردید.
ولسوالی سیغان دارای ۲۲ باب مکتب است که تمامی آنها دارای تعمیر اساسی است.
محمد عمر بیانی ولسوال سیغان، ضمن خیر مقدم به مقام ولایت و مسئولان حکومتی، کارها و فعالیت های یک ساله‌ی اداره‌ی ولسوالی سیغان را گزارش داد.
مهمترین فعالیت های ادارات این ولسوالی و موسسات همکار در این ولسوالی، در بخش‌های حکومت داری، امنیت، معارف، صحت، رسیدگی به حوادث طبیعی، زراعت و زیربنا گزارش داده شد.
طبق این گزارش، مجموع بودجه‌ی انکشافی مصرف شده در سیغان مبلغ(۶۰۵۸۷۹۶۹) افغانی است.
در ولسوالی سیغان، که دارای ۴۱۲۰۰ نفر نفوس است، ۲۲ باب مکتب با ۶۶۸۸ شاگرد، چهار مرکز صحی و ۳۴ شورای انکشافی می‌باشد.
تمام مکاتب سیغان دارای تعمیر اساسی است و ۲۵۰ نفر پرسونل تدریسی و اداری آن را تشکیل می‌دهد.
در این گزارش، کمبود آب آشامیدنی و زراعتی، سرک، کمبودات در بخش صحت، نبود تشکیل شاروالی، نبود تعمیر اداری معارف، نبود برق، کمبود در تشکیل نیروهای امنیتی و اعاشوی، به عنوان مشکلات این ولسوالی عنوان گردید.
در پایان ارائه‌ی گزارش، از فعالیت های یک ساله‌ی این ولسوالی، عبدالله نوید به نمایندگی از کمیته‌ی ارزیابی، نتایج و نظریات ابتدایی کمیته را اعلام کرد.
طبق این ارزیابی ابتدایی، نکات مثبت کنفرانس: 
جلساتی که به هدف جلوگیری و مبارزه با عنعنات ناپسند.
کارها و فعالیت معارف، ارائه‌ی معلومات و ارقام معتادین به موادمخدر، که ۵۸ نفر اعلام شد، جلسات ولسوال با نهادهای جامعه مدنی گفته شد و عدم تهیه گزارش مطابق رهنمود و طرزالعمل، اغلاط املایی، ضعف در رعایت تسلسل و سکتوروار پرزنتیشن، ضعف در آمادگی ارائه کننده، عدم درج و گزارش شاخصه‌های صحت و حکومت داری، حضور کمرنگ زنان به عنوان نکات ضعف این گزارش عنوان گردید.
در این کنفرانس، مولوی محمد یوسف مظهری عضو شورای ولایتی، حاجی اسدی عضو دیگر شورای ولایتی، محمد حسین دانش معاون نهادهای مدنی سیغان و مولوی یونس از علمای سیغان نیز سخنرانی کردند.
سخنرانان ضمن قدردانی از تلاش و دستاوردهای اداره‌ی محلی و شخص مقام ولایت، آب، سرک، برق و شفاخانه ولسوالی را مهمترین مشکلات مردم دانسته و از مقام ولایت و مسئولان حکومتی خواست تا به منظور رفع آنها تلاش کنند.
سخنرانان، خطاب به کسانی که فتنه انگیزی، تفرقه افکنی و به اختلافات دامن میزنند، آنها را عوامل شیطان خواندند و ضمن رد هرگونه نفرت پراکنی، حمایت قاطع مردم سیغان را از اداره محلی بامیان، نیروهای امنیتی و مقام ولایت اعلام کردند.
در این کنفرانس، رؤسای امور زنان، معارف، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، مبارزه با حوادث، ولسوال سیغان و تاج زاده مسئول موسسه‌ی باران، به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.
این سومین کنفرانس گزارش دهی سالانه است که در ولسوالی سیغان برگزار میگردد.