فعالیت مجتمع ورزشی رزمی بانوان و نمایندگی فدراسیون ورزشهای رزمی،طی مراسمی در بامیان، آغاز شد

فعالیت مجتمع ورزشی رزمی بانوان و نمایندگی فدراسیون ورزشهای رزمی،طی مراسمی در بامیان، آغاز شد.
یکشنبه، ۲۸ عقرب ۱۳۹۶

در این مراسم، محمد طاهر زهیر والی بامیان، استاد اسدی عضو شورای ولایتی و بانو صغرا عطایی رئیس شبکه زنان افغان سخنرانی کردند.
والی بامیان، حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف، از جمله در بخش ورزشی، را خوب و چشمگیر عنوان کرد و بر حمایت اداره محلی از افزایش این حضور و میزان مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.