جلسه اعضای کمیته پارک ملی بندامیر برگزار شد.

جلسه اعضای کمیته پارک ملی بندامیر برگزار شد
پنجشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۶

پنجاه و دومین جلسه اعضای کمیته پارک ملی بندامیر با حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان در دفتر پارک ملی بندامیر دایر شد. در این جلسه روی دست آورد ها، چالش ها و راهکار های جدید پارک ملی، بحث و گفت و گو صورت گرفت. والی بامیان با اظهار سپاسگزاری از همکاری های همه جانبه مردم محل، گفت: پارک ملی کشور متعلق به تمام مردم افغانستان است‌. ما کوشش نمایم با سیاحان ملی و بین المللی برخورد مناسب داشته باشیم و کیفیت خدمات توریستی را هر روز بالا ببریم. همچنان به مسئولین پارک ملی هدایت داد تا در حفاظت از ساحات سبز و حیات وحش پارک ملی کوشا باشند. وی به ارگانهای ذیربط هدایت داد که روی طرح مدیریت عواید، مدیریت زباله ها، پلان تفصیلی و انکشافی پارک ملی کار نمایند. 
در سال جاری، پانزده صد متر مربع(۱۵۰۰) پیاده روی، سنگ فرش به ارزش یک میلیون چهار صد و بیست هزار افغانی ، توسط شاروالی ولسوالی حصه اول یکه ولنگ ساخته شده است. 
اعمار دروازه پارک ملی به ارزش یک میلیون افغانی، توسط ریاست زراعت و موسسه تحفظ حیات وحش (WCS ). کار روی تنظیف و طرح مدیریتی زباله ها توسط ریاست زراعت و موسسه WCS به ارزش چهل هزار دالر امریکای تحت کار می باشد. 
در سال روان، بالاتر از سه صد هزار گردشگر داخلی و خارجی از پارک ملی بندامیر دیدن نموده است. اکثریت این بازدید کنندگان، گردشگران داخلی بوده است.
در این جلسه مستوفی، رئیس زراعت، رئیس شهر سازی، رئیس محیط زیست، رئیس حج و اوقاف، ولسوال حصه اول یکه ولنگ، مسئولین موسسه WCS، نمایندگان شورای های مردمی و مسئولین امنیتی حضور داشتند .